Datums 25. novembris, 2022
Laiks13.00–14.00
Vieta Attālināti

Norisināsies Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejas (7AK) sēde, kurā piedalīsies Vadošās iestādes, Labklājības ministrijas un citu atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji. Tajā paredzēts izskatīt ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma ietvaros plānotā Labklājības ministrijas tematiskā izvērtējuma “Par ilgstošās sociālās aprūpes finansēšanas modeļiem un priekšlikumiem ilgtspējīga finansēšanas modeļa ieviešanai” darba uzdevuma tvērumu.