Datums 1.–2. septembris, 2022
Laiks9.00–15.00
Vieta Prāga
finanšu ministrs Jānis Reirs

Finanšu ministrs J.Reirs šā gada 1. un 2. septembrī piedalīsies ES kohēzijas politikas ministru neformālajā sanāksmē Prāgā. Sanāksmē plānots diskutēt par Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas lomu atšķirību mazināšanā starp dažādiem reģioniem un tās veidošanu pēc 2027. gada kā galveno ES reģionu ilgtermiņa attīstības un konkurētspējas instrumentu. Paredzētas diskusijas arī par kohēzijas politikas lomu neparedzamās ārkārtas situācijās. Nozīmīgākais izaicinājums kohēzijas politikai pēc 2027. gada Latvijas ieskatā ir nenoteiktība un strukturālās pārmaiņas, ko radīs Krievijas sāktā kara radītā ietekme uz dalībvalstu ekonomikām, kas atšķirsies starp dažādiem ES reģioniem un var būtiski ietekmēt līdzšinējo konverģences trajektoriju. Ir īpaši būtiski fokusēt atbalstu mazāk attīstītām dalībvalstīm un reģioniem, īpaši ES austrumu pierobežā, kur vistiešāk izpaužas Krievijas kara radītās sekas.