Datums 24. augusts, 2021
Laiks12.00–17.00
Vieta Rīga

Notiks Ministru kabineta (MK) sēde, kurā paredzēts skatīt Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus informatīvos ziņojumus par #Budžets2022:

 • "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024.gadam"  
 • "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2022.-2024.gadā"  
 • "Fiskālo risku deklarācija" 
 • "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā" 
 • Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2022., 2023. un 2024.gadam

 Par citiem jautājumiem:

 • Likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" 
 • Likumprojektu "Akciju atpirkšanas likums" 
 • Noteikumu projektu "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem" 
 • Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"" 
 • Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem""  
 • Rīkojuma projektu "Grozījumi ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  
 • Rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  
 • Rīkojuma projektu "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2020.gadu" 
 • Rīkojuma projektu "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu"  
 • Rīkojuma projektu "Par nekustamo īpašumu valstij piederošo domājamo daļu pārdošanu" 
 • Informatīvo ziņojumu "Par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi"