Datums 8. oktobris, 2021
Laiks9.00–17.30
Vieta Rīga

Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Banku rīko neformālo Ekonomikas un finanšu komitejas vietnieku (EFC-A) sanāksmi Latvijā, Rīgā. Šāds pasākums kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm notiek pirmo reizi. Neformālajā EFC-A sanāksmē piedalīsies ES Ekonomikas un finanšu komitejas vietnieki, lai pārrunātu tādus jautājumus kā Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums par pēc-programmas uzraudzību, Atveseļošanas fonda aktualitātes, Eiropas semestra nākotne, Ekonomikas attīstības un pārskatu analīzes komitejas apsekojums eirozonā, kā arī pasaules un ES ekonomika pēc Covid-19.