Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Aktuālā informācija par atbalsta sniedzēju piešķirto de minimis atbalstu Latvijā kārtējā un divu iepriekšējo fiskālo gadu laikā. Dati ietver informāciju no de minimis atbalsta uzskaites sistēmas par atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu (Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 31. punkts).

Procesa apraksts

  1. Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļas "De minimis atbalsta uzskaites sistēma" atvēršana
    Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē atver sadaļu De minimis atbalsta uzskaites sistēma https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_mi….

  2. Atlases kritēriju ievadīšana meklētājā
    Jebkura persona ievada izvēlētos atlases kritērijus meklētājā, lai iegūtu informāciju par Latvijā piešķirto de minimis atbalstu.

  3. Publiski pieejamās informācijas aplūkošana, balstoties uz izvēlētajiem atlases kritērijiem
    Jebkura persona apskata atlasīto informāciju tīmekļa vietnē vai/un lejuplādē .xlsx un .csv formātā.

Saņemt pakalpojumu