Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

De minimis atbalsta uzskaites sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti elektroniskā veidā. De minimis atbalsta pretendents sistēmā var aplūkot informāciju par tam kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu (viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskās vienības līmenī).

Procesa apraksts

 1. Autentificēšanās un autorizēšanās Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
  De minimis atbalsta pretendents vai de minimis atbalsta saņēmējs de minimis atbalsta uzskaites sistēmai piekļūst, izmantojot VID EDS piedāvāto autentifikācijas un autorizācijas iespēju.

 2. Pārslēgšanās no EDS uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmu
  Lai pārslēgtos no EDS uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmu, lietotājam jāizmanto izvēlnes “De minimis” spiedpoga, kas atrodas navigācijas joslā EDS sākumlapā.

 3. Informācijas aplūkošana par piešķirto de minimis atbalstu un atlikumu līdz limitam
  Atbalsta pretendents sistēmā aplūko informāciju par tam (viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskās vienības līmenī) piešķirto de minimis atbalstu kārtējā un divu iepriekšējo fiskālo gadu laikā un pieejamo de minimis atbalstu līdz de minimis regulā noteiktajiem limitiem. Informācija nepieciešama, lai izvērtētu iespēju pretendēt uz jaunu de minimis atbalstu, sniedzot pieteikumu konkrētam atbalsta sniedzējam. Informācija de minimis atbalsta uzskaites sistēmā tiek aktualizēta pēc atbalsta pretendenta veidlapas sagatavošanas un apstiprināšanas sistēmā un atbalsta sniedzēja veiktās pārbaudes par atbalsta pretendenta veidlapā sniegtās informācijas patiesumu.
  Atbalsta pretendents sistēmā var sagatavot izdruku par tam piešķirto un rezervēto de minimis atbalstu un atbalsta atlikumu līdz limitam (pdf formāts).

Saņemt pakalpojumu