Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt zvērināta revidenta profesijā un kuri vēlas strādāt profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai iesniegt izziņu, kurā ir apliecināts, ka personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā zvērināta revidenta profesijā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt zvērināta revidenta profesijā un kuri vēlas strādāt profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai iesniegt izziņu, kurā ir apliecināts, ka personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā zvērināta revidenta profesijā.

    Iesniegumu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai (turpmāk - LZRA) sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” 8.punkta prasībām.

    Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšana ir maksas pakalpojums un maksas apmērs ir noteikts šo noteikumu 13.punktā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    LZRA pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas un samaksas par izziņas sagatavošanu saņemšanas, izsniedz personai pieprasīto izziņu.