Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem (Valsts policija)

  • 2019 2 078
  • 2021 2 200

Atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits (Valsts policija)

  • 2019 19 246
  • 2021 19 400

Sabiedrības vērtējums par drošību savā dzīvesvietā un tās apkārtnē (%) (Valsts policija)

  • 2019 76
  • 2021 81

Iekšējās drošības biroja atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits

  • 2019 402
  • 2021 144

Iekšējās drošības biroja reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

  • 2019 144
  • 2021 145