Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem (Valsts policija)

 • 2020 2047
 • 2022 2180

Atklātie noziedzīgie nodarījumi (skaits) (Valsts policija)

 • 2020 20125
 • 2022 19600

Sabiedrības vērtējums par drošību savā dzīvesvietā un tās apkārtnē (%) (Valsts policija)

 • 2020 75.7
 • 2022 82.0

Iekšējās drošības biroja atklātie noziedzīgie nodarījumi (skaits)

 • 2020 137
 • 2022 90

Iekšējās drošības biroja reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)

 • 2020 77
 • 2022 70

Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu apmēra attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaitu pieaugums (%)

 • 2020 5
 • 2022 3