Kādi rezultāti?

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītojamo īpatsvars profesionālās izglītības programmās (%)

  • 2018 30
  • 2020 50

Izglītojamo īpatsvars, kas piedalās darba vidē balstītās mācībās un praksēs pie darba devējiem (%)

  • 2018 21,8
  • 2020 50
Zemkopības ministrija

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)

  • 2018 132
  • 2020 160