Savlaicīga, pilnīga un precīza uzņēmumu un sabiedrības informēšana ir viens no veiksmīgas eiro ieviešanas priekšnosacījumiem. Šim nolūkam izveidota darba grupa koordinē informācijas kampaņas, ko veic valsts un pašvaldību institūcijas sakarā ar eiro ieviešanu, lai nodrošinātu vienotu pieeju. Darba grupu vada Finanšu ministrijas (FM) pārstāvis.

Darba grupā darbojas Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas un citi valsts pārvaldes pārstāvji. Darba grupas uzdevums ir izveidot informatīvu mājas lapu internetā, kā arī Eiro informācijas punktu, kur gan uzņēmēji, gan privātpersonas varētu vērsties ar jautājumiem par eiro. Darba grupas pārziņā ir arī drukāto materiālu sagatavošana un izplatīšana.

03.07.2014. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.328
Par rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu

03.07.20014. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.328
29.08.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.355
Par Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas izveidošanu.
29.08.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 355
02.08.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.322
Par Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas izveidošanu
02.08.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.322
08.05.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.193
Par Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas izveidošanu
08.05.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.193
10.01.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.10
Par Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas izveidošanu
10.01.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.10
25.10.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.571
Par Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas izveidošanu
25.10.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.571
16.05.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.231
Par Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas izveidošanu
16.05.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.231.
24.05.2010. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 297
Par Sabiedrības informēšanas un komunikāciju darba grupas izveidošanu
24.05.2010. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 297
11.03.2010. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 164
Par Sabiedrības informēšanas un komunikāciju darba grupas izveidošanu
11.03.2010. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 164
07.07.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 745
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005. gada 19. jūlija rīkojumā Nr. 843 „Par Sabiedrības informēšanas un komunikāciju darba grupas izveidošanu”
07.07.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 745
03.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.220
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005. gada 19. jūlija rīkojumā Nr. 843 „Par Sabiedrības informēšanas un komunikāciju darba grupas izveidošanu”
03.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.220
14.10.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1197
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005. gada 19. jūlija rīkojumā Nr. 843 „Par Sabiedrības informēšanas un komunikāciju darba grupas izveidošanu”
14.10.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1197
19.07.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.843
Par Sabiedrības informēšanas un komunikāciju darba grupas izveidošanu
19.07.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.843