Sabiedriskās kārtības un drošības finansējums - 881.0 milj. €
Finansējuma sadalījums