Zvērinātu revidentu komercsabiedrības

Licences Nr.

Nosaukums

183

SIA “Grant Thornton Baltic Audit”

176

SIA “Baltic Audit”

55

SIA “KPMG Baltics”

17

SIA “Ernst & Young Baltic”

5

SIA “Pricewaterhousecoopers”

99

SIA “Potapoviča un Andersone”

134

SIA “Nexia Audit Advice”

185

SIA “TaxLink Consulting”

120

SIA “V.Dzenes Audits”

157

SIA “Crowe DNW”

28

SIA “Orients Audit & Finance”

43

SIA “Deloitte Audits Latvia”

181

SIA “Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle”

182

SIA “BDO ASSURANCE”

 

 

Zvērināti revidenti, kuri veic profesionālo darbību (sniedza revīzijas pakalpojumus) kā individuāli komersanti vai pašnodarbinātas personas

Sertifikāta Nr.

Vārds, uzvārds

Dati nav reģistrēti

 

 

Piezīme – saraksts ar zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un zvērinātiem revidentiem, kuri sniedza revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām par 2018.pārskata gadu, ir aktualizēts uz 28.10.2019.

*Sabiedriskas nozīmes struktūra – finanšu institūcija (kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, vai privātais pensiju fonds, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus) un/vai komercsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.

 

Latvijā reģistrētie zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības:

Zvērinātu revidentu reģistrs
Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs
Trešo valstu revidentu reģistrs
Trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrs

Avots: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija