Zvērinātu revidentu komercsabiedrības

Licences Nr.

Nosaukums

183

SIA “Grant Thornton Baltic Audit”

176

SIA “Baltic Audit”

55

SIA “KPMG Baltics”

17

SIA “Ernst & Young Baltic”

5

SIA “Pricewaterhousecoopers”

99

SIA “Potapoviča un Andersone”

134

SIA “Nexia Audit Advice”

157

SIA “Crowe DNW”

28

SIA “Orients Audit & Finance”

43

SIA “Deloitte Audits Latvia”

181

SIA “Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle”

182

SIA “BDO ASSURANCE”

38 SIA "Sandra Dzerele un partneris"
40 SIA Aktīvs M Audits
80 Baker Tilly Baltics AS

 

 

Zvērināti revidenti, kuri veic profesionālo darbību (sniedza revīzijas pakalpojumus) kā individuāli komersanti vai pašnodarbinātas personas

Sertifikāta Nr.

Vārds, uzvārds

Dati nav reģistrēti

 

 

Piezīme – saraksts ar zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un zvērinātiem revidentiem, kuri sniedza revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām par 2018.pārskata gadu, ir aktualizēts uz 28.10.2019.

*Sabiedriskas nozīmes struktūra – finanšu institūcija (kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, vai privātais pensiju fonds, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus) un/vai komercsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.

 

Latvijā reģistrētie zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības:

Zvērinātu revidentu reģistrs
Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs
Trešo valstu revidentu reģistrs
Trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrs

Avots: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija