Zvērinātu revidentu komercsabiedrības

Licences Nr.

Nosaukums

5

SIA PricewaterhouseCoopers

17

SIA “Ernst & Young Baltic”

28

SIA “Orients Audit & Finance”

38

SIA “Sandra Dzerele un partneris”

40

SIA Aktīvs M Audits

43

SIA DELOITTE AUDITS Latvia

55

SIA KPMG Baltics

80

AS “BAKER TILLY BALTICS”

99

SIA “Potapoviča un Andersone”

134

AS “Nexia Audit Advice”

139

SIA “Ievas Liepiņas birojs”

157

SIA Crowe DNW

176

SIA “BALTIC AUDIT”

182

SIA “BDO ASSURANCE”

183

SIA “Grant Thornton Baltic Audit”

Zvērināti revidenti, kuri veic profesionālo darbību (sniedza revīzijas pakalpojumus) kā individuāli komersanti vai pašnodarbinātas personas

Sertifikāta Nr.

Vārds, uzvārds

Dati nav reģistrēti

*Sabiedriskas nozīmes struktūra – finanšu institūcija (kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, vai privātais pensiju fonds, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus) un/vai komercsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.

 

Latvijā reģistrētie zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības:

Zvērinātu revidentu reģistrs
Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs
Trešo valstu revidentu reģistrs
Trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrs

Avots: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija