Labklājības ministrija

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)

  • 2018 3,2
  • 2020 2,5

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem (%)

  • 2018 41,9
  • 2020 15,0