Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Ilgstoša bezdarba līmenis vecuma grupā 15-74 gadi (%)

  • 2020 2.2
  • 2024 2.6

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20‑64 gadiem 

  • 2020 77
  • 2024 78