Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Smago un letālo nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 nodarbinātajiem (%)

  • 2022 34.7
  • 2024 29.0