Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām īpatsvars, kas mācās vispārizglītojošajās mācību iestādēs un programmās, no kopējā šādu bērnu un jauniešu skaita (%) 

  • 2020 56.2
  • 2024 66.4

Nodarbinātības līmenis personām ar invaliditāti (vecuma grupā 20-64 gadi) no kopējā personu ar invaliditāti skaita attiecīgajā vecuma grupā gada beigās (%) 

  • 2020 39.7
  • 2024 45.0