Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Atbalstīta profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (sporta veidos) īstenošana (skaits)

  • 2020 38
  • 2027 45

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (%)

  • 2018 28
  • 2027 40