Kādi rezultāti?

Iekšlietu ministrija

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

 • 2018 65,1
 • 2020 65,0

Nodrošināta savlaicīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (informatīvo pasākumu skaits)

 • 2018 366
 • 2020 350

Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits)

 • 2018 152
 • 2020 100

Ieguldījuma izmaiņas iekšlietu infrastruktūrā (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu

 • 2018 -8
 • 2020 3

Lēmumu (ceļu satiksmē izņemtie transportlīdzekļi) izpildes izmaiņas (%) attiecībā pret iepriekšējo gadu

 • 2018 -1
 • 2020 -0,5

Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu apmēra attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaitu pieaugums (%)

 • 2020 5
Tieslietu ministrija

Likumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%)

 • 2017 4,0
 • 2020 5,0

MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%)

 • 2017 14,0
 • 2020 4

Likumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 • 2017 8,0
 • 2020 35,0

MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 • 2017 58,0
 • 2020 25,0