Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

 • 2019 68.4
 • 2021 65.0

Nodrošināta savlaicīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (informatīvo pasākumu skaits)

 • 2019 354
 • 2021 350

Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits)

 • 2019 136
 • 2021 100

Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto naudas līdzekļu apmēra attiecības pret tiesisko aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaitu pieaugums (%)

 • 2021 4
Tieslietu ministrija

Likumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%)

 • 2018 3.0
 • 2021 10.0

MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%)

 • 2018 12.0
 • 2021 10.0

Likumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 • 2018 51.0
 • 2021 50.0

MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 • 2018 32.0
 • 2021 30.0