Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

 • 2020 73
 • 2022 70

Plānotajā termiņā īstenotie Iekšlietu ministrijas ikgadējo darba plāna pasākumi (%)

 • 2020 36.9
 • 2022 80.0

Likumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%)

 • 2019 0
 • 2022 10

MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%)

 • 2019 12
 • 2022 10

Likumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 • 2019 56
 • 2022 50

MK noteikumu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 • 2019 37
 • 2022 30