Starptautiskā SGS regulas novērtēšanas konference

2015. gada 25. jūnijs, Rīga, Latvija

Konferences organizatori: Latvijas Republikas Finanšu ministrija un Eiropas Komisija Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Vairāk nekā 10 gadus pēc Regulas Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (SGS regula) pieņemšanas Komisija ir nolēma izvērtēt tās ietekmi ES, ņemot vērā tās sākotnējos mērķus. Izvērtēšanas laikā tika ņemti vērā Filipa Meištata (Philippe Maystadt) ieteikumi. Eiropas Komisija ziņojumu par SGS regulas izvērtējumu pieņēma 2015. gada 18. jūnijā.

Konferences ietvaros notika trīs sesijas:

  • SGS regulas novērtēšana (sesijas vadītāja Valērija Ledure, Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāts);
  • Filipa Meištata ieteikumu īstenošana. Gads pēc Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas reformas (sesijas vadītājs Filips Meištats, bijušā komisāra Mišela Barnjē īpašais padomnieks);
  • Pasaules kvalitātes standartu nākotnes perspektīvas. Vai pasaules standarti patiešām ir sasniedzami? (sesijas vadītājs Henrijs Fortins, Pasaules Banka).

Konferencē tikās Eiropas politikas veidotāji, valstu standartu un politikas noteicēji, starptautisko un Eiropas organizāciju līderi, akadēmisko aprindu un nozares pārstāvji.

Konferences video: I.sesija, II.sesija un III.sesija.

Foto galerija