Politikas rezultatīvie rādītāji

Tieslietu ministrija

Sabiedrības daļa, kas pilnībā vai daļēji uzticas tiesu sistēmai (%)

 • 2020 34
 • 2025 50

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās  krimināllietās (mēn.)

 • 2020 5.1
 • 2025 5.0

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās administratīvajās lietās (mēn.)

 • 2020 8.3
 • 2025 8.0

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās civillietās (mēn.)

 • 2020 7.6
 • 2025 7.5

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās administratīvo pārkāpumu lietās (mēn.)

 • 2020 3.3
 • 2025 3.0

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās ekonomisko lietu tiesai piekritīgajās komerclietās (mēn.)

 • 2020 -
 • 2025 6

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās ekonomisko lietu tiesai piekritīgajos kriminālprocesos (mēn.)

 • 2020 -
 • 2025 4.8

E-lietas publiskā portāla lietotāji (skaits)

 • 2020 0
 • 2025 5000