Politikas rezultatīvie rādītāji

Tieslietu ministrija

Sabiedrības daļa, kas pilnībā vai daļēji uzticas tiesu sistēmai (%)

 • 2021 32
 • 2026 55

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās  krimināllietās (mēn.)

 • 2021 6.8
 • 2026 4.7

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās administratīvajās lietās (mēn.)

 • 2021 9.2
 • 2026 7.0

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās civillietās (mēn.)

 • 2021 7.4
 • 2026 6.0

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās administratīvo pārkāpumu lietās (mēn.)

 • 2021 4.3
 • 2026 3.0

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās ekonomisko lietu tiesai piekritīgajās komerclietās (mēn.)

 • 2021 2.5
 • 2026 5.7

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās ekonomisko lietu tiesai piekritīgajos kriminālprocesos (mēn.)

 • 2021 2.0
 • 2026 4.5

Legālajā nodarbinātībā iesaistīto probācijas klientu īpatsvara pieaugums (%)

 • 2021 12
 • 2024 14

E-lietas publiskā portāla lietotāji (skaits)

 • 2021 0
 • 2026 70 000