Politikas rezultatīvie rādītāji

Satiksmes ministrija

Veikti ar aviācijas drošību plānoti pasākumi nacionālas nozīmes lidlaukā (skaits)

 • 2020 1
 • 2022 1

Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)

 • 2020 1
 • 2022 1

Elektrificēto dzelzceļa līniju garums no kopējā dzelzceļa līniju garuma (%)

 • 2020 13.4
 • 2023 13.4

Nopietnu dzelzceļa negadījumu skaits (skaits/milj. vkm)

 • 2020 1.58
 • 2023 1.42

Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā (%)

 • 2020 0.2
 • 2024 0.5

Globālais konkurētspējas indekss par  transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)

 • 2020
 • 2024 52

Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī (%)

 • 2020 67
 • 2023 80

Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)

 • 2020 85
 • 2030 100

Autoceļi ar melno segumu no vietējiem valsts autoceļiem (%)

 • 2020 24
 • 2030 50

Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos (milj. t gadā)

 • 2020 24.1
 • 2023 26.5

Kravu apgrozījums Latvijas ostās (milj. t gadā)

 • 2020 44.9
 • 2023 45.0

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)

 • 2020 1084.0
 • 2023 975.6

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)

 • 2020 603.0
 • 2023 608.2

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

 • 2020 83.4
 • 2022 90.0

Mājsaimniecību īpatsvars, kas izmanto vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu (%)

 • 2020 44.3
 • 2024 50.0

Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (skaits)

 • 2020 605
 • 2022 596

Pasta pakalpojumi, uz kuriem attiecas universālā pakalpojuma saistības (tūkst. gab.)

 • 2020 41094
 • 2022 34893
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Elektroniskie sakari

 • 2020 0.168
 • 2024 0.171

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Pasts

 • 2020 0.173
 • 2024 0.173