Lai nodrošinātu efektīvu eiro ieviešanas procesu Latvijā, ņemot vērā esošo eiro zonas dalībvalstu pieredzi eiro ieviešanas organizēšanā, ir izveidota par šo procesu atbildīga Vadības komiteja, kuras galvenie uzdevumi ir:

  • izstrādāt stratēģiju un rīcības plānu eiro ieviešanai,

  • koordinēt un vadīt visus nepieciešamos pasākumus to izpildei.

Lai nodrošinātu eiro ieviešanas procesa uzraudzību, Vadības komiteja regulāri atskaitās par paveikto Ministru kabinetam. Vadības komiteju vada Finanšu ministrijas valsts sekretārs. Vadības komitejas sastāvā ir Latvijas Bankas, Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas un citu iestāžu augstākā līmeņa amatpersonas.

 

09.07.2014. Ministru prezidenta rīkojums Nr.251
"Par Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

09.07.2014. Ministru prezidenta rīkojums Nr.251

02.06.2014. Ministru prezidenta rīkojums Nr.201
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

02.06.2014. Ministru prezidenta rīkojums Nr.201

13.01.2014. Ministru prezidenta rīkojums Nr.5
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

13.01.2014. Ministru prezidenta rīkojums Nr.5

14.08.2013. Ministru prezidenta rīkojums Nr.297
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

14.08.2013. Ministru prezidenta rīkojums Nr.297

04.07.2013. Ministru prezidenta rīkojums Nr.257
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

04.07.2013. Ministru prezidenta rīkojums Nr.257

20.03.2013. Ministru prezidenta rīkojums Nr.102
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

20.03.2013. Ministru prezidenta rīkojums Nr.102

22.01.2013. Ministru prezidenta rīkojums Nr.27
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

22.01.2013. Ministru prezidenta rīkojums Nr.27

21.09.2012. Ministru prezidenta rīkojums Nr.355
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

21.09.2012. Ministru prezidenta rīkojums Nr.355

02.09.2011. Ministru prezidenta rīkojums Nr.282
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

02.09.2011. Ministru prezidenta rīkojums Nr.282

03.03.2010. Ministru prezidenta rīkojums Nr.78
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

03.03.2010. Ministru prezidenta rīkojums Nr.78

26.06.2008. Ministru prezidenta rīkojums Nr.284
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

26.06.2008. Ministru prezidenta rīkojums Nr.284

16.11.2007. Ministru prezidenta rīkojums Nr.583
"Grozījumi Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu""

16.11.2007. Ministru prezidenta rīkojums Nr.583

20.02.2006. Ministru prezidenta rīkojums Nr.74
Grozījums Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr.308 "Par vadības komitejas izveidošanu"

20.02.2006. Ministru prezidenta rīkojums Nr.74

18.07.2005. Ministru prezidenta rīkojums Nr. 308
Par vadības komitejas izveidošanu

18.07.2005. Ministru prezidenta rīkojums Nr. 308