Politikas rezultatīvie rādītāji

Finanšu ministrija

Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar prof. F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)

  • 2019 19.9
  • 2022 17.1

Nedeklarēto darba ienākumu īpatsvars komercsektorā (%) 

  • 2020 17.1
  • 2022 16.9

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

  • 2020 27.6
  • 2022 25.0