Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20-64 gadiem (%)

  • 2019 77.4
  • 2024 77.5