Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Nabadzības riska indekss pēc sociālo transfertu saņemšanas (%) 

  • 2019 21.6
  • 2024 21.0

Nabadzības riska indekss vecumā 65+gadi (%) 

  • 2019 40.9
  • 2024 43.0

Nabadzības riska indekss vecuma grupā 0-17 gadi (%)

  • 2019 15.8
  • 2024 13.5

Nabadzības riska indekss strādājošajiem vecuma grupā  18-64 gadi (%)

  • 2019 8.4
  • 2024 8.2