Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Nabadzības riska indekss pēc sociālo transfertu saņemšanas (%) 

  • 2021 22.5
  • 2024 21.0

Nabadzības riska indekss vecumā 65+gadi (%) 

  • 2021 40.5
  • 2024 43.0

Nabadzības riska indekss vecuma grupā 0-17 gadi (%)

  • 2021 16.2
  • 2024 13.5

Nabadzības riska indekss strādājošajiem vecuma grupā no 18-64 gadi (%)

  • 2021 9.6
  • 2024 8.2