Kādi rezultāti?

Izglītības un zinātnes ministrija

Zinātniskie darbinieki pētniecībā un attīstībā (PLE) (skaits)

  • 2018 6 039
  • 2020 4 648

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskās datu bāzēs (skaits)

  • 2018 2 080
  • 2020 1 500

Latvijas zinātnieku sniegums starptautiskās pētniecības programmās (sekmības rādītājs APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmā) (%)

  • 2018 15
  • 2020 11,2

Privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā (% no kopējiem ieguldījumiem)

  • 2018 23
  • 2020 20