Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Nodarbinātā zinātniskā personāla īpatsvars no kopējā nodarbināto skaita (pilna laika slodzēs)(%) 

  • 2018 0.639
  • 2024 0.8

Starptautiskās citējamības datubāzē Scopus iekļauto Latvijas autoru zinātnisko publikāciju skaits gadā (%)

  • 2017 2 376
  • 2024 2 688

Jauno doktoru īpatsvars no 25–34 gadus veciem iedzīvotājiem (%) 

  • 2017 0.24
  • 2024 0.35

Nodarbināto zinātnisko darbinieku vidējā slodze, PLE izteiksmē

  • 2018 0.48
  • 2024 0.58