Programmas mērķis:

  • nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību, finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;
  2. projektu konkursu organizēšana, projektu izvērtēšana un lēmumu sagatavošana projektu īstenošanai;
  3. programmu, apakšprogrammu un projektu īstenošana, uzraudzība un kontrole;
  4. programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzības nodrošināšana pēc to ieviešanas;
  5. valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”” īstenošana;
  6. programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošana;
  7. programmas “Ģimenei draudzība darba vieta” īstenošana;
  8. informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
  9. Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana

Projekti uzraudzībā (skaits)

5

5

6

6

6

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

8

10

10

10

10

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte”

Izskatītie personu iesniegumi (skaits)

18 543

17 357

17 000

17 000

14 900

Pirmreizēji izsniegtās kartes (skaits)

34 338

30 429

20 154

18 000

16 560

Atkārtoti izsniegtās kartes (skaits)

2 824

4 285

13 436

12 000

11 040

Noslēgti līgumi ar uzņēmējiem par atlaižu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm (skaits)

82

50

50

50

50

Ģimenei draudzīga pašvaldība

Projekti uzraudzībā (skaits)

-

-

20

20

20

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”

-

-

1

1

1

Ģimenei draudzīga darbavieta

Programmā iesaistīto jauno darba devēju skaits

-

-

5

10

10

Programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzība pēc to ieviešanas

Projekti uzraudzībā (skaits)

508

488

488

209

209

Pārbaudes vizītes pēc projektu noslēguma (skaits)

9

2

-

-

-

Projektu, kuru pēcuzraudzība beigusies, lietu iznīcināšana

Projektu lietas (skaits)

868

1 000

1 000

1 600

1 600

Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu norisi

Padomes sēdes (skaits)

14

5

12

12

12

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

734 693

734 228

1457 278

1457 278

1457 278

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-465

723 050

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,1

98,5

-

-

Atlīdzība, euro

495 002

500 046

632 790

632 790

632 790

Vidējais amata vietu skaits gadā

17,8

15,4

21,4

21,4

21,4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 1euro

2 136,4

2 323

2 070

2 070

2 070

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

38 665

70 696

101 115

101 115

101 115

Piezīmes.

Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

723 050

723 050

t.sk.

Prioritāri pasākumi

-

723 050

723 050

Izdevumi Latvijas Goda ģimenes programmas tvēruma un “3+ Ģimenes karte” apliecības pilnveidei.

-

125 000

125 000

Izdevumi programmas “Ģimenei draudzība pašvaldība” īstenošanai.

-

490 000

490 000

Izdevumi programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” īstenošanai.

-

108 050

108 050