Programmas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas likumdošanas procesu.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt likumu un grozījumu izstrādi;

2) nodrošināt likumdošanas procesu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 400 473

25 238 092

34 448 684

34 039 558

33 046 539

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 837 619

9 210 592

-409 126

-993 019

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30,1

36,5

-1,2

2,9

Atlīdzība, euro

16 292 455

19 149 220

27 833 975

27 796 558

27 796 622

Vidējais amata vietu skaits gadā1

639

648

639

639

639

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro3

2 120

2 452

3 619

3 615

3 615

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

36 011

81 940

79 940

79 940

79 940

Piezīmes.
1 Tajā skaitā 100 deputāti.
3 Tajā skaitā deputātu atlīdzība.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

228 545

 9 439 137

9 210 592

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

50 241

50 241

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

-

48 435

48 435

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana

-

1 806

1 806

Citas izmaiņas

228 545

9 388 896

9 160 351

Palielināti izdevumi atlīdzībai deputātiem, kā arī Saeimas darbiniekiem

-

8 649 936

8 649 936

Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, ņemot vērā komunālo pakalpojumu un degvielas izmaksu pieaugumu, kā arī sakarā ar sabiedrisko aktivitāšu un komandējumu skaita atgriešanos pirmspandēmijas līmenī

-

738 960

738 960

Samazināti izdevumi 2022. gadā plānotajiem Saeimas drošības pilnveidošanas pasākumiem

228 545

-

-228 545