Programmas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas likumdošanas procesu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt likumu un grozījumu izstrādi;
  2. nodrošināt likumdošanas procesu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 859411

23 010 134

25 933 488

23 737 753

24 118 503

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

3 150 722

2 923 354

-2 195 735

380 750

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

15,9

12,7

-8,5

1,6

Atlīdzība, euro

16 246 169

17 866 320

18 391 060

18 698 134

19 538 084

Vidējais amata vietu skaits gadā1

661

662

645

645

645

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2euro3

2 044

2 237

2 365

2 405

2 514

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

31 795

99 090

83 440

83 440

83 440

Piezīmes.

1 tajā skaitā 100 deputāti

2 tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

tajā skaitā deputātu atlīdzība

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada projektu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2923 354

2923 354

t.sk.:

Citas izmaiņas

-

2923 354

2923 354

Palielināti izdevumi atlīdzībai deputātiem, pamatojoties uz bāzes mēnešalgas apmēra pieaugumu

-

524 740

524 740

Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (Elektroniskās balsošanas sistēmas nomaiņai Saeimas Sēžu zālē, projektēšanas darbu izpildei un tehniskās apsekošanas atzinumu saņemšanai par Saeimas nama tehnisko stāvokli, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas trīsdesmitgades pasākumu organizēšanai)

-

570 429

570 429

Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (Saeimas drošības pilnveidošanas pasākumu nodrošināšanai, Saeimas ēku pielāgošanai noteiktām darba vides prasībām, Saeimas Sēžu zāles aparatūras un iekārtu nomaiņai un informācijas sistēmu pielāgošanai)

-

1823 185

1823 185

Palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām (4.maija Deklarācijas kluba finansēšanai)

-

5 000

5 000