Programmas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas likumdošanas procesu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt likumu un grozījumu izstrādi;
  2. nodrošināt likumdošanas procesu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 727 406

24 240 351

25 238 092

24 905 119

23 349 905

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 512 945

997 741

-332 973

-1 555 214

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,9

4,1

-1,3

-6,2

Atlīdzība, euro

16 538 088

18 613 444

19 149 220

19 747 255

19 569 516

Vidējais amata vietu skaits gadā1

645

643

648

648

648

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro

2 133

2 400

2 452

2 529

2 506

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

29 043

93 536

81 940

81 940

81 940

Piezīmes.

1 Tajā skaitā 100 deputāti.

2 Tajā skaitā deputātu atlīdzība.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

50 700

1 048 441

997 741

   t.sk.:

Citas izmaiņas

50 700

1 048 441

997 741

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu deputātiem, kuri netiks ievēlēti 14. Saeimā

-

535 776

535 776

Palielināti izdevumi Saeimas drošības pilnveidošanas pasākumiem, jaunas dokumentu sistēmas ieviešanai, Saeimas Sēžu zāles datorizētās sēdes pārvaldības un vadības sistēmas izstrādei

-

512 665

512 665

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (ēku un telpu būvdarbiem)

50 698

-

-50 698

Samazināti izdevumi transfertiem uz valsts speciālo budžetu

2

-

-2