Programmas mērķis:

  • Satversmes tiesas darbības nodrošināšana atbilstoši Satversmes 85. pantam un Satversmes tiesas likumam.

Galvenās aktivitātes:

  • tiesas spriešana un tās atbalsts.

Programmas izpildītājs: Satversmes tiesa.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1718 852

2330 564

2908 898

3236 665

2883 111

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

611 712

578 334

327 767

-353 554

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,6

24,8

11,3

-10,9

Atlīdzība, euro

1286 815

1504 410

2154 259

2193 168

2182 262

Vidējais amata vietu skaits gadā

44

49

52

52

52

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 382

2 530

3 426

3 488

3 471

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

29 332

16 653

16 653

16 653

16 653

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

403 838

982 172

578 334

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

912 112

912 112

Satversmes tiesas darbinieku atlīdzības palielināšana

-

489 769

489 769

Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības organizēšanas pasākumi

-

90 675

906 75

Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu palielinājums

-

141 008

141 008

Remonta, uzturēšanas un aprīkojuma izdevumi

-

190 660

190 660

Vienreizēji pasākumi

322 241

-

-322 241

Samazināti izdevumi 2019. gada prioritārajam pasākumam “Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sadārdzinājums”

56 737

-

-56 737

Samazināti izdevumi 2019. gada prioritārajam pasākumam “Telpu remontdarbi un aprīkojuma iegāde”

265 504

-

-265 504

Citas izmaiņas

81 597

70 060

-11 537

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam, atbilstoši Saeimas 2018.gada 6.decembrī pieņemtajam likumam „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.4.punktam, ņemot vērā 2018.-2020.gadam prioritārajam pasākumam “Tiesnešu atalgojuma palielinājums” papildu piešķirto finansējumu

18 527

55 093

36 566

Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārajam pasākumam “Strukturālā reforma “Satversmes tiesas juridiskā bloka papildināšana””, tai skaitā samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 156217 euro apmērā, izdevumi pamatkapitāla veidošanai 15400 euro apmērā un palielināti izdevumi atlīdzībai 108547 euro apmērā, 2020.gadā izveidojot trīs tiesnešu palīgu amata vietas

63 070

-

-63 070

Izdevumu izmaiņas 2019. gada prioritārajam pasākumam “Satversmes tiesas administratīvā bloka stiprināšana”

-

14 967

14 967