Programmas mērķis:

  • Satversmes tiesas darbības nodrošināšana atbilstoši Satversmes 85. pantam un Satversmes tiesas likumam.

Galvenās aktivitātes:

  • tiesas spriešana un tās atbalsts.

Programmas izpildītājs: Satversmes tiesa.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 521 442

1 715 772

2 330 564

1 996 786

2 006 844

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

194 330

614 792

-333 778

10 058

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,8

35,8

-14,3

0,5

Atlīdzība, euro

1 214 241

1 294 311

1 504 410

1 664 490

1 688 324

Vidējais amata vietu skaits gadā

44

44

49

52

52

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 245

2 420

2 530

2 641

2 679

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

29 033

16 653

16 653

16 653

16 653

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

123 134

737 926

614 792

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

351 257

351 257

Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sadārdzinājums

-

56 737

56 737

Satversmes tiesas administratīvā bloka stiprināšana

-

29 016

29 016

Telpu remontdarbi un aprīkojuma iegāde

-

265 504

265 504

Vienreizēji pasākumi

61 949

-

-61 949

Samazināti izdevumi 2018. gada prioritārajam pasākumam “Satversmes tiesas starptautiskas konferences organizēšana”

61 949

-

-61 949

Citas izmaiņas

61 185

386 669

325 484

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likumu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”(pieņemts Saeimā 06.12.2018) un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.2.punktam

-

80 829

80 829

Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārajam pasākumam “Strukturālā reforma: Satversmes tiesas juridiskā bloka papildināšana”, 2019.gadā izveidojot četras amata  vietas

-

305 840

305 840

Izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārajam  pasākumam “Satversmes tiesas kapacitātes celšana”

22 685

-

-22 685

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar telpu nomas līguma izbeigšanu

38 500

-

-38 500