Programmas mērķis:

  • Satversmes tiesas darbības nodrošināšana atbilstoši Satversmes 85.pantam un Satversmes tiesas likumam.

Galvenās aktivitātes:

  • tiesas spriešana un tās atbalsts.

Programmas izpildītājs: Satversmes tiesa.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 480 523

1 490 697

1 715 772

1 916 036

1 908 059

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 174

225 075

200 264

-7 977

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

15,1

11,7

-0,4

Atlīdzība, euro

1 152 040

1 223 367

1 294 311

1 394 565

1 558 205

Vidējais amata vietu skaits gadā

43

44

44

48

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 206

2 286

2 420

2 392

2 519

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 626

16 586

16 586

16 586

16 586

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

22 161

247 236

225 075

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

165 133

165 133

Satversmes tiesas starptautiskas konferences organizēšana

-

61 949

61 949

Satversmes tiesas kapacitātes celšana

-

79 061

79 061

Strukturālā reforma: Satversmes tiesas juridiskā bloka papildināšana

-

20 000

20 000

Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma segšana

-

4 123

4 123

Vienreizēji pasākumi

12 558

-

-12 558

Samazināti izdevumi 2017.gada prioritārajam pasākumam ”Satversmes tiesas tiesnešu atlaišanas pabalsti un atlīdzība neizmantotiem atvaļinājumiem”

12 558

-

-12 558

Citas izmaiņas

9 603

82 103

72 500

Palielināti izdevumi 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Tiesnešu atalgojuma palielināšana” (MK 16.08.2016.sēdes prot.Nr.40 59. § 2.p.)

-

68 429

68 429

Izdevumu pārdale no Tieslietu ministrijas 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas „Tiesnešu atalgojuma palielināšana” ietvaros, lai nodrošinātu tiesnešu atalgojuma palielinājumu

-

6092

6092

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

2 451

2 451

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

5 131

5 131

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Strukturālā reformas: preses un sabiedrisko attiecību nodrošināšanai”

1 899

-

-1 899

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar izmaiņām telpu nomas līgumā

7 704

-

-7 704