Programmas mērķis:

  • Satversmes tiesas darbības nodrošināšana atbilstoši Satversmes 85.pantam un Satversmes tiesas likumam.

Galvenās aktivitātes:

  • tiesas spriešana un tās atbalsts.

Programmas izpildītājs: Satversmes tiesa.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 362 985

1 484 895

1 490 697

1 516 023

1 516 023

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

121 910

5 802

25 326

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,9

0,4

1,7

-

Atlīdzība, euro

1 063 124

1 163 295

1 223 367

1 280 637

1 280 637

Vidējais amata vietu skaits gadā

42

43

44

44

44

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 094

2 222

2 286

2 394

2 394

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 556

16 586

16 586

16 586

16 586

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

56 559

62 361

5 802

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

62 361

62 361

Satversmes tiesas tiesnešu atlaišanas pabalsti un atlīdzība neizmantotiem atvaļinājumiem

-

12 558

12 558

Strukturālā reforma: Preses un sabiedrisko attiecību nodrošināšana

-

37 508

37 508

Tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu palielinājums

-

9 358

9 358

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

2 492

2 492

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvārii

-

445

445

Vienreizēji pasākumi

55 000

-

-55 000

2016.gada neatliekamais pasākums “Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas konferences līdzfinansējuma nodrošināšanai”

55 000

-

-55 000

Citas izmaiņas

1 559

-

-1 559

Izdevumu izmaiņas Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieka starptautiskajās attiecības amata izveidošanai (samazināti izdevumi darbavietas aprīkojumam), kas piešķirti izskatot likumprojektu “Par valsts budžetu 2016.gadam” otrajā lasījumā

1 559

-

-1 559