Programmas mērķis:

  • nodrošināt likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Saeimas vēlēšanu likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  3. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību.

Programmas izpildītājs: Centrālā vēlēšanu komisija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

487 804

501 000

1113 195

932 737

932 737

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 196

612 195

-180 458

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,7

122,2

-16,2

-

Atlīdzība, euro

389 330

402 289

469 984

471 026

471 026

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1 492

1 541

1 804

1 808

1 808

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 221

13 898

15 387

15 387

15 387

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 800

613 995

612 195

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

602 763

602 763

Elektroniskā vēlēšanu administrēšanas lietojumprogramma

-

567 534

567 534

Atbalsta funkciju reorganizācija

-

35 229

35 229

Ilgtermiņa saistības

1 800

1 800

-

Biedra naudas iemaksa Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijā

1 800

1 800

-

Citas izmaiņas

-

9 432

9 432

Palielināti izdevumi Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam

-

9 432

9 432