Programmas mērķis:

nodrošināt likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpildi.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Saeimas vēlēšanu likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;

2)   nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;

3) informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem un vēlēšanu, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas kārtību.

Programmas izpildītājs: Centrālā vēlēšanu komisija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 118 084

950 104

1 763 875

1 140 497

595 997

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-167 980

813 771

-623 378

-544 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,0

185,7

-35,3

-47,7

Atlīdzība, euro

462 401

480 112

486 205

486 205

486 205

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 702

1 844

1 868

1 868

1 868

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

33 429

15 387

15 387

15 387

15 387

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

2 100

815 871

813 771

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

804 878

804 878

Vēlēšanu vadības sistēmas Saeimas vēlēšanu moduļa iegāde

-

804 878

804 878

Ilgtermiņa saistības

2 100

2 100

-

Biedra naudas iemaksa Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijā

2 100

2 100

-

Citas izmaiņas

-

8 893

8893

Palielināti izdevumi Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta otrajā daļā noteiktajam

-

6 093

6 093

Atjaunoti izdevumi, ievērojot  vienreizēju  izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

2 800

2 800