Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenot pedagoģisko un sociālās korekcijas procesu bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas.

Galvenās aktivitātes:

  1. bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;
  2. mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;
  3. obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.

Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana

Programmas (skaits)

2

2

2

2

2

Izglītojamo sekmju dinamikapret iepriekšējā izglītības iestādē pēdējo iegūto vidējo vērtējumu mācību gadā, (%)

-

-

40

40

40

Nepilngadīgo skaits, kuri ir ieguvuši pamatizglītību vai kārtējā gada 1.septembrī turpina pamatizglītības ieguvi pēc uzturēšanās laika beigām sociālās korekcijas izglītības iestādē, (%)

-

-

85

85

85

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

840 441

612 053

623 686

623 391

623 391

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-228 388

11 633

-295

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-27,2

1,9

-0,1

-

Atlīdzība, euro

531 901

446 519

458 152

457 857

457 857

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

20,3

19,7

18,9

18,9

18,9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 224

1 060

927

926

926

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 617

2 482

0

0

0

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

4,5

4,2

4,6

4,6

4,6

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 136

1 109

1 249

1 249

1 249

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

9,5

8,5

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 481

1 355

1 355

1 355

1 355

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

11 633

11 633

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

11 633

11 633

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

9 953

9 953

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai

-

1 680

1 680