Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenot pedagoģisko un sociālās korekcijas procesu bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas.

Galvenās aktivitātes:

  1. bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;
  2. mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;
  3. obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.

Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana

Programmas (skaits)

2

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

833 434

828 784

612 053

612 053

612 053

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 650

-216 731

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,6

-26,2

-

-

Atlīdzība, euro

568 239

563 589

446 519

446 519

446 519

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

30

30

19,7

19,7

19,7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

858

846

1 060

1 060

1 060

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 844

2 482

2 482

2 482

2 482

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

10

10

4,2

4,2

4,2

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

755

758

1 109

1 109

1 109

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

17

17

8,5

8,5

8,5

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

808

811

1 355

1 355

1 355

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

230 558

13 827

-216 731

t. sk.:

Citas izmaiņas

230 558

13 827

216 731

Pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 710 euro no 2018.gada 1.septembra

-

11 304

11 304

Finansējums ārstniecības personu atlīdzības pieauguma nodrošināšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.p. un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.p.)

-

2 523

2 523

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

230 558

-

-230 558

Finansējuma pārdale uz ministrijas apakšprogrammām 01.08.00, 42.06.00., 42.07.00, 97.01.00 un 97.02.00 apakšprogrammām

230 558

-

-230 558