Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenot pedagoģisko un sociālās korekcijas procesu bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas.

Galvenās aktivitātes:

  1. bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;
  2. mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;
  3. obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.

Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana

Programmas (skaits)

2

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

820 487

825 623

828 784

828 784

828 784

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 136

3 161

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

555 292

560 428

563 589

563 589

563 589

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

30

30

30

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

826

840

846

846

846

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 473

2 473

2 482

2 482

2482

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

10

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

755

755

758

758

758

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

17

17

17

17

17

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

808

808

811

811

811

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 161

3 161

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 161

3 161

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

893

893

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

2 268

2 268