Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenot pedagoģisko un sociālās korekcijas procesu bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas.

Galvenās aktivitātes:

  1. bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;
  2. mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;
  3. obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.

Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana

Programmas (skaits)

2

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

811 304

820 487

825 623

825 623

825 623

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 183

5 136

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

0,6

-

-

Atlīdzība, euro

543 649

555 292

560 428

560 428

560 428

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

24

30

30

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 049

826

840

840

840

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

859

2 473

2 473

2 473

2 473

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

9

10

10

10

10

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

772

755

755

755

755

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

13

17

17

17

17

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 015

808

808

808

808

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

­-

5 136

5 136

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

5 136

5 136

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

152

152

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

4 984

4 984