Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm.

Galvenās aktivitātes:

  1. bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;
  2. mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;
  3. obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.

Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana

Programmas (skaits)

2

2

2

2

2

Izglītojamo sekmju dinamika pret iepriekšējā izglītības iestādē pēdējo iegūto vidējo vērtējumu mācību gadā (%)

-

40

40

40

40

Nepilngadīgo skaits,  kuri ir ieguvuši pamatizglītību vai kārtējā gada 1. septembrī turpina pamatizglītības ieguvi pēc uzturēšanās laika beigām sociālās korekcijas izglītības iestādē (%)

-

85

85

85

85

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

620 456

623 686

638 137

644 905

644 905

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 230

14 451

6 768

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

2,3

1,1

-

Atlīdzība, euro

462 534

458 152

472 735

479 371

479 371

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

20

18,9

18,8

18,8

18,8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 003

927

935

936

936

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

743

-

-

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

4,8

4,6

4,6

4,6

4,6

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 301

1 249

1 313

1 348

1 348

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

8

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 523

1 355

1 434

1 469

1 469

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 657

18 108

14 451

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

16 723

16 723

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

13 272

13 272

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

3 451

3 451

Vienreizēji pasākumi

132

-

-132

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

132

-

-132

Citas izmaiņas

3 525

1 385

 -2 140

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

1 845

-

-1 845

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam.

-

1 385

1 385

Izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2020. gadam saskaņā ar MK 06.11.2019. protokola Nr. 52 23.§ 7. punktu

1 680

-

-1 680