Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm.

Galvenās aktivitātes:

1)   bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;

2)   mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;

3)   obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.

Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana

Programmas (skaits)

2

2

2

2

2

Izglītojamo sekmju dinamika pret iepriekšējā izglītības iestādē pēdējo iegūto vidējo vērtējumu mācību gadā (%)

42

40

40

40

40

Nepilngadīgo skaits,  kuri ir ieguvuši pamatizglītību vai kārtējā gada 1. septembrī turpina pamatizglītības ieguvi pēc uzturēšanās laika beigām sociālās korekcijas izglītības iestādē (%)

83

85

85

85

85

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

637 529

638 137

650 992

662 558

662 558

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

608

12 855

11 566

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

2,0

1,8

-

Atlīdzība, euro

486 648

472 735

485 458

497 024

497 024

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

20,0

18,8

18,8

18,8

18,8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 103

935

923

923

923

 

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

743

-

-

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

4,8

4,6

4,3

4,3

4,3

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 301

1 313

1 450

1 518

1 518

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

8

11

10

10

10

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 523

1 434

1 686

1 754

1 754

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

12 855

12 855

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

6 087

6 087

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

-

5 783

5 783

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

304

304

Citas izmaiņas

-

6 768

6 768

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

-

132

132

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā atbilstoši MK 22.09.2020. lēmumam

-

6 636

6 636