Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas;
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Galvenās aktivitātes:

  • mācību procesa nodrošināšana privātajās vispārējās izglītības iestādēs, finansējot pedagogu darba samaksu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana

Izglītojamie (skaits)

5 413

6 284

6 677

6 677

6 677

Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

Izglītojamie (skaits)

2 249

2 015

2 076

2 076

2 076

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 433 097

6 759 002

6 836 226

6 836 226

6 836 226

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 674 095

77 224

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,3

1,1

-

-

Atlīdzība, euro

32 388

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,6

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 687

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

77 224

77 224

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

77 224

77 224

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

77 224

77 224