Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas;
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Galvenās aktivitātes:

mācību procesa nodrošināšana privātajās vispārējās izglītības iestādēs, finansējot pedagogu darba samaksu.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Akreditētu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošana

Izglītojamie (skaits)

9 445

9 445

11 250

11 250

11 250

Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošana bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai

Izglītojamie (skaits)

2 915

2 915

3 358

3 358

3 358

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 962 172

11 852 196

13 678 536

14 366 904

14 366 904

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 890 024

1 826 340

688 368

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,0

15,4

5,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 826 340

1 826 340

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

464 040

464 040

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

-

344 184

344 184

Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 872 euro (no 2021.gada 1.septembra)

-

119 856

119 856

Citas izmaiņas

-

1 362 300

1 362 300

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā atbilstoši MK 22.09.2020. lēmumam

-

351 120

351 120

 

Pedagogu darba samaksas nodrošināšana 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 830 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi

-

1 011 180

1 011 180